exporteren is een vak, toevallig

exporteren is zelden succesvol

healthy exports

Healthy Exports is een import/export & consultancy bureau, gespecialiseerd in
gezondheidsgerelateerde producten en diensten, zoals o.a. medicijnen, medische
hulpmiddelen en voedingssupplementen. Wij richten ons op zowel Nederlandse
bedrijven, die willen exporteren als op buitenlandse bedrijven, die de Nederlandse dan
wel Europese markt willen bewerken. Wij werken wereldwijd.

gezonde export

Exporteren is complexer dan slechts goederen over de grens verkopen. Exporteren is
een vak met veel mogelijkheden en veel valkuilen. Kennis, ervaring en een planmatige
structurele aanpak zorgen dat export een aantrekkelijk en vast onderdeel van uw
jaarlijkse budget gaat vormen. Exporteren van gezondheidsgerelateerde producten is
een specialisme. De complexe, constant veranderende wetgeving binnen de EU en in de
landen zelf maakt het Europees vermarkten van een simpele multivitamine nog tot een
crime en van een eenheid in wetgeving van de afzonderlijke lidstaten is al helemaal geen
sprake. Met ervaring in export sinds 1985 is Healthy Exports uitstekend in staat om u
van dienst te zijn met uw export of uw exportplannen op het gebied van gezondheid.

export, geen eenvoudige keuze

Er zijn diverse redenen om te gaan exporteren, zoals omzetgroei, schaalvergroting of de
concurrentie op de thuismarkt. In ieder geval is de keuze om te gaan exporteren een
keuze voor de lange termijn en zeker in de gezondheidsbranche. Denk alleen maar aan
de langdurige registratietrajecten. Ook de bestaande organisatie zal aangepast moeten
worden aan de exportactiviteiten, zoals o.a. de expeditie en administratie.
Vanzelfsprekend dient het aanwezige exportpersoneel over een uitstekende talenkennis
te beschikken. Export hoort een weloverwogen keuze te zijn en ook hier gaan de kosten
voor de baten uit. Bij een goede voorbereiding zijn de mogelijkheden grenzeloos. Kijk
samen met Healthy Exports waar uw grenzen liggen.